En video sier mer en tusen ord

Nå har du sikker dannet deg et inntrykk av hva Isoblock og Inoma-systemet er for noe.

Vi vet at det kan være vanskelig å se for seg hvordan produktet er i virkeligheten kun ved hjelp av en beskrivende tekst, derfor har vi laget en video som viser prinsippet til Isoblock.

Hva er INOMA?

Mange mener at den eneste drivkraften i den innovative utviklingen i byggebransjen er strengere krav i form av skjerpede standarder. INOMA utfordrer denne tankegangen, og er i ferd med å utvikle et helt nytt, fremtidsrettet byggesystem.

Vårt mål i prosjekteringen, utvikling og gjennomføring av Inoma-systemet var å lage verdens mest miljøvennlige og energieffektive byggesystem samt sette en helt ny standard for hus og vedlikehold av disse gjennom hele byggets livsløp. Inoma-systemet er kort sagt - verdens sterkeste modulbaserte byggesystem.

Inoma-systemet er meget enkelt å montere og sparer deg for mye tid og arbeid samtidig som mulighetene for kostbare byggefeil blir redusert til et minimum. Systemet kan selvfølgelig kombineres med tradisjonelt reisverk og gjør dette til et meget anvendelig produkt.

INOMA et hus fra fremtiden.

Inoma Isoblock.

Isoblock er selve byggesteinen i Inoma-systemet og danner grunnlaget for en rekke moduler.

Den unike bærende konstruksjonen er bygd opp med kryssende, ikke gjennomgående spiler av kryssfiner, som igjen er innebygd i isolasjonsmaterialet.

Omfattende testing av prototyper og matematiske modeller dokumenterer at ISOBLOCK er meget lett i vekt samtidig som bæring, styrke og isolasjonsevne er langt over dagens krav og enkelt oppfyller morgendagens.

Tynnere vegger og lettere gulv.

F.eks en vegg i tykkelse 12-25cm bygget med ISOBLOCK-prinsippet bærer og isolerer like godt som en 40-55 cm tykk vegg i tradisjonelt reisverk eller stein.

ISOBLOCK utnytter ulike isolasjonstyper maksimalt og sørger samtidig for at alle byggtekniske krav opprettholdes. Ved å øke dimensjonene og/eller høyne antallet spiler kan man bygge kraftigere vegger hvis det kreves styrke utover normale verdier

Uansett hvilket produkt og byggemetode du sammenligner oss med, er konstruksjoner bygd med ISOBLOCK vesentlig tynnere og lettere i vekt, samtidig som nødvendige styrkeforhold er opprettholdt.

Åpen eller lukket diffusjon, brann eller lyd?

INOMA - Isoblock kan benyttes med nesten alle typer isolasjon og i en kombinasjon av disse

Inoma har i Isoblock optimaliserer bruken av isolasjon med tanke på krav som stilles til ulike typer bygg. Vi kan kombinere ulike typer isolason for å tilfredstille kravene til f.eks lyd og brann. Ulike typer lim og kombinasjoner av disse tifredsstiller krav som stilles til diffusjonstette eller diffusjonsåpne løsninger på inn eller utsiden av veggen.

Mulighetene er tilnærmet ubegrenset og uansett hvilken kombinasjon du velger er det enkelt og kostnadseffektivt å bygge med Inoma-systemet.

Velg plater etter bruksområde.

Platene er ikke en del av den bærende konstruksjonen til ISOBLOCK så platetype kan velges ut ifra behovene som skal dekkes.

Er prosjektet f.eks. en isolert garasje med utvendig panelbord vil det riktige valget være en ISOBLOCK med OSB på utsiden og kryssfiner på innsiden. Et billigere alternativ vil være OSB på begge sider.

Mulighetene er mange; Kryssfiner, kryssfiner med film, OSB, gips.

Tilfredsstiller kravene for nullenergibygg

Ingen kuldebroer = gode U-verdier. Isoblokk er konstruert slik at yttervegg ikke har noen fysisk berøring til innervegg

Resultatet er en byggekloss uten kuldebro. Kombinert med egenutviklede løsninger for feste og forankring i topp og bunnsvill, får vi et bygg helt uten kuldebroer og luftlekkasjer. Noe som gir bygget meget gode U-verdier.

Enkel lagring og logistikk.

Isoblockens unike design lar oss utnytte plassen 100% under transport og lagring.

Legger man til det faktum at Isoblock er ca. halparten av vekten sammenlignet med tradisjonelt reisverk og kun 5% av vekten på et murhus har du et produkt som er miljø- og energibesparende i alle ledd fra produksjon, transport og til ferdig bygg

  • Kompakt på bil og inntil 100% volums utnyttelse under transport.
  • Passer alle transportstandarer.
  • Mindre drivstoff.
  • Mindre veislitasje.
  • Mindre tunge løft.
  • Enkel av- og pålasting.

Vær med å bygge en grønnere verden.

Vårt mål i prosjekteringen, utvikling og gjennomføring av Imoma-systemet var å lage verdens mest miljøvennlige og energieffektive byggesystem samt sette en helt ny standard for hus og vedlikehold av disse gjennom hele byggets livsløp.

Med Inomas patenterte løsninger, vil du kunne bygge langt mere miljøvennlig enn hva EU har satt som mål i sitt program «horisont 2020». Inoma tilfredstiller allerede idag morgendagens krav til energiøkonomiske bygg. Dette dokumenteres av nøytrale, eksterne miljørådgivere som underbygger og bekrefter det miljøvennlige aspektet ved Inoma-systemet

Ser vi Inoma-systemet i sammenheng med det beste av hva dagens teknologi kan tilby når det gjelder tilvirking, lagring og transport av energi, tør vi påstå at Inoma bygger en grønnere verden.

Inoma AS
Falkenborgveien 36
7044 Trondheim
Norway
Org no: 914 040 604
+47 976 96 669
post@inoma.no